gazdasági társaság alapítás, változásbejegyzés

Gazdasági társaság alapítása, változásbejegyzése

A Magyarországon hatályos jogszabályok szerint a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok alapításához, módosításához, illetve változásbejegyzéséhez szükséges okiratokat közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Irodánk a hagyományos és az egyszerűsített cégeljárást is végez, az egyszerűsített cégeljárás vonatkozásában már több mint 5 éves tapasztalattal rendelkezünk. 

Irodánk elkészíti a társaság alapításához, módosításához szükséges valamennyi dokumentumot (társasági szerződés, aláírás minta, jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, módosítás stb.), továbbá vállaljuk a társaságban való részesedés szerzés érdekében üzletrész adásvételi szerződésének a megszerkesztését.

Elkészítjük a társaságok átalakulásához, megszüntetéséhez szükséges valamennyi okiratot, valamint a fentiekkel összefüggésben ellátjuk Ügyfeleink képviseletét a cégbírósági eljárásban.

A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárások illeték- és közzétételi díj kötelesek. A fizetendő illeték és díj eljárásonként és cégformánként változóak.

Létesítő okirathoz, valamint a változásbejegyzéshez szükséges okiratok:

A személyazonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya) hozza magával, valamint a társaság leendő vezető tisztségviselő részére az adókártya is szükséges.

Továbbiakban a székhelyként, telephelyként, fióktelepként használni kívánt ingatlan(ok)ról hiteles tulajdoni lapra van még szükség, annak érdekében, hogy a társaság székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként az ingatlan címe a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Az iroda rendelkezik TAKARNET hozzáféréssel, ennek következtében lehetőség van az iroda keretei között is (olcsóbban) hiteles tulajdoni lap hozzáféréséhez.