Folyamatban lévő pályázatok

  • Indul a Tanyafejlesztési Program!

 Megjelent a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület), ezen belül is az alábbi célokra:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása,

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése.

 

Összeállította: Kollerné Vámos Zsuzsanna – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-5148

E-mail: vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu

 

 

  • Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázat GOP-2011-2.1.1/M

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 4 millió Ft lehet, a visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet, de maximum a jelen Pályázati Felhívás Az alábbi pontban meghatározott támogatási mértéknek megfelelően.

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft.

A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át. A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően kerülnek ellenőrzésre.

 

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

a) jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

c) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

d) SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó (EVA)

e) szövetkezetek

Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is pályázhatnak

 

Bővebb információért keresse irodánkat!

Kapcsolódó dokumentum: