fizetési meghagyás teljes körű ügyintézése

Fizetési meghagyás teljeskörű ügyintézése

Az elektronikus fizetési meghagyás egy gyors peren kívüli eljárás, amely lehetővé teszi, hogy pénz fizetésére irányuló lejárt követelése pereskedés nélkül végrehajthatóvá váljon, tekintettel arra, hogy a kötelezettnek (adósnak) van ismert belföldi lakóhelye, illetve tartózkodási helye, illetve jogi személy esetén (társaság) belföldi székhelye, telephelye, fióktelepe.

2010. július1-től a fizetési meghagyásos eljárás a bíróság helyett a közjegyzők hatáskörébe került. Fontosabb újítás, hogy az eljárás gyorsítása érdekében teljes egészében elektronikus formában és keretek között zajlik.

 A fizetési meghagyás elindításához szükséges iratok

A követelés alapjául szolgáló minden iratot (pl: szerződés, számla, tartozás elismerő nyilatkozatot, kölcsönszerződés, a kötelezettnek kiküldött felszólító levelek stb.).

Ha nincsen írásos bizonyítéka, akkor a fizetési meghagyásos eljárás akkor is lefolytatható, ilyen esetben egyéb bizonyítékok (pl.: tanú) segíthetik az Ön igényérvényesítését.

Mivel az eljáró ügyvéd az Ügyfél azonosítására van kötelezve, ezért kérem személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), illetve jogi személy esetén aláírás címpéldányát vagy aláírás mintáját hozza magával.

 A fizetési meghagyásos eljárás megindítása

Attól függetlenül, hogy a fizetési meghagyásos eljárás elektronikus formában történik, szükség van az eljáró ügyvéddel való személyes találkozásra, mégpedig azért, mert a személyes találkozó során történhet meg az eljárást érintő jogszabályokról való jogi kioktatás, ezért szükség van az eljárás megindítása előtt személyesen az ügyvédi irodában megjelenni.

Azonban az eljárás megkönnyítése és gyorsítása érdekében Önnek lehetősége van még az eljárás megindítása előtt kollégámmal a kapcsolatot felvenni. Írjon egy e-mailt (piegelnedr@tonline.hu) vagy hívja fel kollégámat a (06702/651-402) telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, majd adja meg e-mail címét és elérhetőségeit. Ezek után küldünk Önnek egy adatlapot, amelyben megadhatja a követelésének legfontosabb adatait.

A dokumentum visszaküldése vagy kittöltése után Kollégám időpontot egyeztet Önnel.