Mezőgazdasági káresemények kárbejelentése

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény végrehajtási rendelete (21/2012 (III.9.) VM rendelet) március 10-én hatályba lépett.

A 2011.november 1 és a 2012. március 10. közötti időszakban bekövetkezett mezőgazdasági káreseményeket a 21/2012 (III.9.) VM rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében a mezőgazdasági termelőnek a vhr. hatálybalépését követő 15 napon belül be kell jelentenie a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. Az aszály káreseményt is be kell jelenteni az MGSzH által rendszeresített formanyomtatványon (vhr. 1. sz. melléklete), amelyek megtalálhatók a földművelésügyi igazgatóságoknál, illetve a falugazdászoknál is rendelkezésre állnak.

A határidő március 26. (mivel március 25-e vasárnapra esik).

A jogszabály értelmében, amennyiben a mezőgazdasági termelő a kárral érintett termőföldre és a bejelentett kárra vonatkozó kockázatra rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, úgy annak tényét az első kárbejelentés alkalmával a vhr 2. sz. melléklete szerinti adattartalmú formanyomtatványon kell bejelentenie (megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága részére). Amennyiben még nem rendelkezik ilyen szerződéssel, azt a szerződés megkötését követően kell megtennie.

Amennyiben a  mezőgazdasági biztosítási szerződés után, díjtámogatást is igénybe kíván venni a termelő, úgy annak másolati példányát tárgyév július 30-ig kell benyújtania az MVH részére. (143/2011. (XII.23.) VM rendelet 7.§ (2) - jogvesztő határidő).

            Összeállította: Kollerné Vámos Zsuzsanna – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298- 5148

E-mail: vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu