KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS!

FONTOS! Kötelező cégmódosítás! 2012. március 1-től minden olyan cégnek módosítani kell a cégnevét, amelynek neve nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Ezt a módosítást kezdeményezésével egyidejűleg kell megtenni. Amennyiben ilyen nincs, a végső névmódosítási határidő 2013. február 1.

 

FONTOS! Kötelező székhelyhasználat-igazolás visszamenőlegesen.

Cégének székhelyét a következő cégmódosítással egyidejűleg igazolnia kell, akkor is, ha nem változik. Ha nincs cégjegyzéket érintő változása a  cégének, a határidő 2013. február 1.

 

FONTOS! Akik korábban nem adták meg a vezető tisztségviselő(k), tagok adóazonosító jelét, születési idejét,  ugyancsak kötelezve vannak ezek benyújtására.

Minden utólagos cégmódosításokat, cégbírósági adatszolgáltatásokat illeték, és közzétételi költségtérítés-mentesen tehetik meg az érintettek. Amennyiben a módosítás csak ezeket az adatokat érinti, munkadíjuk 10.000.- Ft+ÁFA.

 

Költségek:

Illeték általános mértéke:                15.000.- Ft

Közzétételi díj:                                  3.000.- Ft

Munkadíj:                                         10.000.- Ft+ÁFA