HATÁLYBA LÉPETT AZ AGRÁRKAMARAI TÖRVÉNY

2012. augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény. A jogszabály alapján a hazai agrártermelői és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplője - a gazdasági társaságoktól az őstermelőkig – kötelezően tagjává válik a jövő év elején megtartandó országos kamarai választások révén létrejövő új agrár köztestületnek.

A törvény alapján minden olyan természetes személy (- őstermelő esetében az őstermelő igazolvány kiállításával; - egyéni vállalkozó esetén bármely agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vételéről szóló igazolás kiadásával; - bármely agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató, egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetében a cégbírósági bejegyzéssel) és gazdálkodó szervezet, amely a jogszabály meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik a tagságra az új kamarában.

Ezzel megteremtődtek a feltételei annak, hogy a fejlett nyugat-európai példákhoz hasonló, széles tömegbázisú, legitim és erős agrárkamarai rendszer jöjjön létre Magyarországon, amelynek legfőbb feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor egységes és hatékony képviselete, versenyképességének folyamatos erősítése.

Az Átmeneti Elnökség feladata többek között a választási szabályok kidolgozása az „egy tag-egy szavazat” elve alapján, a tagnyilvántartási rendszer felállítása, a választói névjegyzék összeállítása és az új kamara alapszabály-tervezetének megalkotása.

A választások időpontját a vidékfejlesztési miniszter tűzi ki, de a jogszabály szerint az új köztestületnek legkésőbb 2013. március 31-ig meg kell alakulnia.

A tagnyilvántartási rendszer felállításához a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba lépését követő 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5.000 Ft összegű egyszeri kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) tartoznak fizetni.

A LEENDŐ KAMARAI TAGOK TEHÁT LEGKÉSŐBB 2012. SZEPTEMBER 30-IG KÖTELESEK A MAGYAR AGRÁRKAMARA HONLAPJÁN MÁR MŰKÖDŐ ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEN BEJELENTKEZNI, ÉS A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁST AZ OTT KÖZZÉTETT 14100000-10790649-02000004 SZÁMÚ ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLASZÁMRA BEFIZETNI.

Összeállította:

Kollerné Vámos Zsuzsanna– ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-5148

E-mail: vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu