Figyelem! Monitoring adatszolgáltatás 2013. február 13. és március 12. között!

 Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) vagy az Európai Halászati Alapból (EHA) 2012. december 31-én jogerős támogatási határozattal vagy érvényes szerződéssel rendelkezett.

Az egységes területalapú támogatásban, Nemzeti Diverzifikációs Program támogatásában részesült ügyfeleknek nincs adatszolgáltatási kötelezettségük.

Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie 2013. február 13. és március 12. között vagy saját ügyfélkapun keresztül vagy meghatalmazás/technikai közreműködő (pl. kamarai tanácsadó, falugazdász) útján.

Az MVH a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. Amennyiben az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.

A monitoring adatszolgáltatás előkészítéséhez ajánlott előkeresni a korábbi év(ek) adatszolgáltatásait, mert így könnyebb az időközi változásokat követni. Különösen a származtatott adatok és a nyilvántartásra és jelentésre kötelezett adatok igényelnek nagy körültekintést, mert azok nem lehetnek ellentmondásban a gazdaság nyilvántartásaiban szereplő és a más szervezetek felé már jelentett/jelentendő adatokkal.

Az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében egyszerűsödött az adatszolgáltatási felület. Jelentősen lecsökkent a felületen megválaszolandó kérdések száma, továbbá több jogcím esetében az ügyfeleknek nem kell adatszolgáltatást benyújtaniuk, mert az adatok más adatforrásokból rendelkezésre állnak.

NINCS adatszolgáltatási kötelezettség pl. a következő jogcímek esetén:

-         Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások

-         A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások

-         Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatások

-         Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások

-         A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatások

 

KAT és AKG esetében a kötelezettek körének meghatározása:

-         KAT: azoknak az Ügyfeleknek, akiknek a kifizetési határozata 2012-ben született, függetlenül attól, hogy 2008., 2009., 2010., 2011. vagy 2012. évben igényelte a támogatást.

-         AKG: azoknak az Ügyfeleknek, akiknek a területazonosítási kérelmükre a jóváhagyó határozat 2012. december 31-ig megszületett. Aki 2013-ben kapta meg ezt a határozatát, annak az idei évben nincs adatszolgáltatási kötelezettsége.

Tervadat: A támogatási kérelem benyújtása előtt megtervezett, a támogatásnak köszönhetően elérni kívánt célokra vonatkozó adat.

Bázisadat: A támogatott projekt megkezdése / a támogatás igénybevétele előtt állapotra vonatkozó általános gazdálkodási adat (Támogatási kérelem benyújtása előtti utolsó lezárt év).

Tárgyévi adat: A támogatott tevékenység / projekt megvalósításnak hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok változására vonatkozó éves előrehaladást mutató adat (2012.01.01. – 12.31.)

AKG esetében a tervadat a támogatási kérelem időszakában beadott területek, a bázisadat a területazonosítási kérelemre hozott határozatban szereplő jóváhagyott terület, tárgyévi adat a kifizetési kérelemben szereplő/jóváhagyott terület.

 

Kollerné Vámos Zsuzsanna – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-5148

Gazdálkodói Információs Szolgálat Ügyfélszolgálati Iroda

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u.5-7. I.em.17.

vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu              Kérem szíveskedjen időpontot egyeztetni!